Dagpengeavtale mellom Norge og Sverige

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og den svenske arbetsmarknadsministeren Ylva Johanson undertegnet tirsdag 21. april en avtale om dagpenger.

Avtalen innebærer at Norge og Sverige avstår fra å kreve hverandre for etterbetaling av utbetalte dagpenger under arbeidsløshet for perioden 1. juni 2012- 1. mai 2014.

Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johanson og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: ASD
Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johanson og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: ASD

Ingen konsekvenser for dagpengemottakere
Den nye nordiske trygdekonvensjonen ble undertegnet 12. juni 2012 og trådte i kraft 1. mai 2014.
Dagpengeavtalen med Sverige er i tråd med intensjonen i denne konvensjonen og viser enighet mellom Norge og Sverige om ikke å kreve hverandre for etterbetaling dagpenger – heller ikke i perioden før den nordiske trygdekonvensjonen trådte i kraft. Avtalen har ingen praktiske konsekvenser for dagpengemottakere.

Møte i Riga
Avtalen ble undertegnet i Riga i forbindelse med at statsråden deltok i et uformelt møte for EUs arbeids- og sosialministre 21-22. april. Temaet for møtet var samarbeidet med arbeidslivets parter og hvordan dette kan styrkes på nasjonalt og europeisk nivå.

Arbeidslivets parter
I tillegg til medlemslandenes ministre, deltok også Marianne Thyssen med ansvar for arbeids- og sosialspørsmål i EU og Valdis Dombrovskis med ansvar for valutaunionen og dialogen med arbeidslivets parter. Representanter fra arbeidslivets parter på europeisk nivå var også tilstede, blant andre generalsekretær Guy Ryder fra den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *