Pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes 1 januar 2014

Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. – Disse lovendingene sikrer at pasienter, brukere og pårørende får informasjon om hva slags tiltak som vil iverksettes for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen. Målet med lovendringene er at lignende uønskede hendelser ikke skal…