Solveig Horne: Økt beskyttelse av barn

For å gi barn økt beskyttelse på tvers av landegrenser foreslår regjeringen at Norge nå slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker, barnebortføringssaker og øke beskyttelsen av barn. Departementene og norske utenriksstasjoner har de siste årene hatt økende pågang fra utenlandske myndigheter og privatpersoner i enkeltsaker om…