Widvey kartlegger pengestrømmen i norsk film

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Kulturminister Thorhild Widvey (H) går i disse dager offensivt ut for å få grep og begrep om norsk filmbransje og økonomien som styrer den.

24. februar kunngjorde Kulturdepartementet at Oslo Economics er engasjert til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land. Utrederen skal også komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

Utredningsrapporten skal etter planen foreligge 10. april og skal deretter ut på en bred høring.

Torsdag kom ytterligere en melding om en ny og langt mer omfattende utredning. Departementet meldte at det er inngått avtale med utredningsselskapet ideas2evidence om å gjennomføre en kartlegging av filmbransjen i Norge, med særlig vekt på utviklingstrekk, økonomi og pengestrømmer.

Utredningen skal være ferdig 1. august i år. Resultatene skal inngå i grunnlaget for den kommende stortingsmeldingen om film. Også denne rapporten blir sendt på høring.

Digitale endringer

Statsråden peker på de store endringene som den digitale revolusjonen har ført med seg, ikke minst på finansieringssiden.

– Det har skjedd en betydelig utvikling på filmfeltet de siste årene. Den digitale utviklingen har medført store endringer i produksjon, distribusjon, visning og salg av film- og TV-innhold, og dette har konsekvenser for finansieringen, sier kulturministeren.

Hun sier videre at utredningen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på filmområdet.

– Den skal bidra til en filmpolitikk som sikrer en effektiv og formålstjenlig bruk av de offentlige midlene, sier Widvey.

Departementet vil at utredningsselskapet belyser utfordringer og muligheter for norsk film i lys av den digitale utviklingen – i dag og fremover.

Utredningen skal være ferdig 1. august i år. Resultatene skal inngå i grunnlaget for den kommende stortingsmeldingen om film. Rapporten vil bli sendt på høring.

Åpent seminar

Mandag 24. mars arrangerer departementet i samarbeid med Norsk filminstitutt et åpent innspillseminar for hele filmbransjen i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om film.

Kulturministeren og hennes statssekretær Knut Olav Åmås deltar på hele seminaret i Filmens hus. NFI-direktør Sindre Guldvog styrer ordet under seminaret som strømmes direkte på instituttets hjemmeside. En lang rekke sentrale filmaktører er invitert. (©NTB)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *