The Lake Clinic seiler mot nye utfordringer

on

The Lake Clinic er et prosjekt i Kambodsja som består av en håndfull flytende klinikker og spesiallagde båter. Klinikkene tilbyr ulike helsetjenester til 9 landsbyer på Tonlé-Sap-innsjøen og Steung Sen-elven. Prosjektet har vært i omløp siden 2007 og gir behandling til over 20 000 mennesker i året.

TEKST: Aqib Chaudhry for IMPACT Norway

Drastiske endringer i vannstanden skaper utfordringer for de 1,2 millioner menneskene som bor rundt Tonle Sap-innsjøen og de nærliggende elvene. På sitt høyeste kan innsjøen nå 10 meter, for å deretter krympe ned til 1 meter et par måneder senere. Høye vannstander og stigende bensinpriser fører til at færre mennesker velger å oppsøke medisinsk hjelp ved sykdom. Transport er ingen billig affære i et av verdens fattigste land. Sykdom kan få lov til å utvikle seg til et alvorlig nivå – rett og slett fordi det blir for dyrt å kjøre ned til sykehuset.

Samtidig som færre oppsøker profesjonell medisinsk hjelp faller det generelle kunnskapsgrunnlaget for helse og ernæring. Dette kan i verste fall føre til at de mest avsidesliggende landsbyboerne faller utenfor helsesystemet. Over tid kan dette føre til at grunnleggende informasjon om sanitære forhold og ernæring forsvinner. En slik utvikling vil forverre en situasjon hvor mange allerede lider av sykdommer som skyldes lite kunnskap og dårlige rutiner. Spesielt barn vil komme i faresonen, ettersom ernæringsmangler og dårlig kosthold har store innvirkninger tidlig i livsløpet.

Spesielt barn i avsidesliggende strøk kommer i faresonen
Det finnes ikke noe annet helsetilbud enn TLC for de fleste landsbyboerne ute på Tonle Sap-innsjøen.

The Lake Clinic bygger på et mål om å kunne hjelpe alle mennesker, uavhengig av sted, vær og sesong. Det viktigste er å nå ut til mennesker som ellers ville blitt isolert. Hovedarbeidet til klinikken innebærer å tilby helsetjenester, eventuelt henvise til større sykehus ved behov og sørge for transport. I tillegg vektlegges gjennomføring av diverse undervisningsopplegg som skal sørge for at landsbyboerne får en bedre forståelse av egen helse.

For å gjennomføre prosjektet har det blitt tatt i bruk fem flytende klinikker og en hurtiggående båt, i tillegg til ad-hoc løsninger som innebærer kraftige overhalinger av lokale båter for å gjøre dem i stand til å gjennomføre medisinske oppgaver etter behov. Teamet som arbeider på The Lake Clinic møter stadig nye utfordringer, som for eksempel stor ulikhet i vannstand fra år til år eller rekordvarme. Det gjør at fartøyene må tilpasses et stadig mer svingete miljø. Da er det til stor hjelp at trofaste bidragsytere og lokal ekspertise kan slå seg sammen og sørge for kreative løsninger som trosser naturen.

"Helping Babies Breathe" jobber for å redusere barnedødligheten
Helping Babies Breathe-prosjektet jobber for å redusere barnedødeligheten på innsjøen.

På dette tidspunktet gjennomføres flere ulike prosjekter, blant annet «Helping Babies Breathe» (HBB) som skal senke barnedødeligheten, og «Clean Water» som skal gi rent vann ved hjelp av ulike typer filtre. Disse prosjektene krever endringer på atferdsnivå, ettersom landsbyene må aktivt overbevises om at det finnes bedre alternativer enn de tradisjonelle. Dette legger opp til en langvarig oppfølging av landsbyene og periodiske evalueringer av fremgangen.

The Lake Clinic har hatt stor fremgang siden 2007 og har behandlet tusenvis av pasienter. Klinikken har blitt utviklet etter inspirasjon fra liknende IMPACT prosjekter i India og Bangladesh.

For mer Informasjon: www.impactnorway.org

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *