Dr. Bergland og den alternative medisin

Jonas Bergland kjører nå sitt eget show på klubbscenen til Latter. Han bruker seg selv og sin legeutdannelse, og blander dette med sine egne (og andres) fordommer alternativ medisin. Anmeldt av: Maria Ludvigsen Første gang jeg så Jonas på en scene, var da komikameratene hadde show på Latter. Jeg var i starten skeptisk og skjønte…