Widvey kartlegger pengestrømmen i norsk film

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Kulturminister Thorhild Widvey (H) går i disse dager offensivt ut for å få grep og begrep om norsk filmbransje og økonomien som styrer den. 24. februar kunngjorde Kulturdepartementet at Oslo Economics er engasjert til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land. Utrederen skal også komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning…

Forenkling for frivillige organisasjoner

Departementene skal nå gå gjennom sine tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner for å forenkle dem. – Frivillighetspolitikken bygger på tillit til organisasjonene. Forenkling av tilskuddsordningene vil bedre vilkårene for de frivillige organisasjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey. – Regjeringen vil fjerne tidstyver for å skape et enklere møte med det offentlige. Det skal også frivillig sektor merke….