AMNESTY: STANS RETUR AV ASYLSØKERE TIL BULGARIA

Tusenvis av asylsøkere, blant dem krigsflyktninger fra Syria, blir holdt i grusomme forhold i Bulgaria. FN ber EUs medlemsland om å ikke returnere flyktninger til landet. Tekst: Linn Silseth, amnesty.no Amnesty støtter FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin avgjørelse om å be den Europeiske Unions (EU) medlemsland stoppe overføringen av asylsøkere til Bulgaria fram til…

Syria, Iraq, Egypt most deadly nations for journalists

New York, December 30, 2013–Syria remained the most deadly place for journalists on the job in 2013, while Iraq and Egypt each saw a spike in fatal violence, the Committee to Protect Journalists found in a new report. At least 70 journalists were killed for their work during the year, compared with 74 in 2012. The Middle East…

Svikter syriske flyktninger

– Norge tar allerede imot for få av de millioner av syrere som er på flukt. At regjeringen stenger døra for 500 syriske flyktninger fremstår smålig, både i Norge og internasjonalt, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Svekket innsats for FNs tusenårsmål Regjeringen foreslår å kutte 50 mill i posten som går til arbeidet med å fremme FNs tusenårsmål,…

Vil ta imot flyktninger fra Syria

Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria. I tillegg foreslår regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak. – Det er maktpåliggende at vi nå viser solidaritet med menneskene i Syria som flykter for å redde livet sitt. Men også overfor Syrias naboland som…

OPCW vinner av Nobels fredspris

– Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier statsminister Jens Stoltenberg. Den norske Nobelkomité trekker i sin begrunnelse frem at OPCW og kjemivåpen- konvensjonen har etablert bruk av kjemiske…

Hastetiltak for syriske flyktninger

Regjeringen ønsker å komme raskt i gang med uttak av syriske flyktninger i tråd med ønsket fra FNs Høykommissær. Regjeringen foreslår derfor å bevilge vel 16 millioner på inneværende års budsjett. – Situasjonen er dramatisk. En kvoteøkning på 1 000 plasser for syriske flyktninger vil gi et tydelig signal til nabolandene og UNHCR om at…

Gledelig FN-uttalelse om den humanitære krisen i Syria

– Norge er glad for at FNs sikkerhetsråd endelig har blitt enige om en sterk uttalelse som fordømmer de alvorlige bruddene på den internasjonale humanitærretten og menneskerettighetene i Syria, og som krever full humanitær tilgang, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Sikkerhetsrådet kom i dag med en presidentuttalelse om mangelen på respekt for internasjonal humanitærrett og…

Soldatene har bedre kunnskap om krigens folkerett

Soldater har fått bedre kunnskap om folkerett på flere områder, viser Soldatundersøkelsen 2013. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norges Røde Kors. Konklusjonen er at utvalget har generelt god kunnskap om krigens folkerett. – Krigens folkerett er dagsaktuelt. Det benyttes daglig av våre soldater i operasjoner både hjemme og ute. De blir stilt overfor vanskelige…