Tvunget til å tenke nytt

– Regntiden pleide å vare i 9 måneder. Nå er den nede i 4 måneder, forteller Fransisco Olivas alvorlig.  – Det krever en omlegging av landbruket. Tilpassing til klimaendringene er helt avgjørende for oss. Vi må tenke helhetlig og ta flere hensyn når vi produserer mat. Av: Andrew Kroglund og Kari Helene Partapuoli. Francisco bor…