Gledelig enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria

– Jeg er svært glad for at FN sikkerhetsråd og OPCW endelig har lykkes i å komme frem til enighet om en robust resolusjon om bruk av kjemiske våpen i Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Resolusjonen som i dag ble vedtatt i FNs sikkerhetsråd slår fast at bruken av kjemiske våpen utgjør en trussel…