Norge suspenderer deler av sanksjonene mot Iran

Utenriksdepartementet har besluttet å suspendere deler av de norske restriktive tiltakene mot Iran med virkning fra 20. januar. Endringene medfører blant annet at følgende forbud suspenderes: Forsikring og gjenforsikring og transport av iransk råolje Import, kjøp og transport av iranske petrokjemiske produkter og tilknyttede tjenester Handel i gull og edle metaller Norge har over flere…