Forsvunne asylbarn: kasteballer mellom politiet og UDI?

Det siste året har det herjet en enorm debatt om de lengeværende asylbarna i Norge og deres rettigheter eller mangel på sådanne. I dag skriver Dagbladet at det har forsvunnet 106 barn fra asylmottak det siste året, men hvem sitt ansvar er dette? Ifølge Dagbladet er det ingen som har hovedansvar for å finne disse…