Holder løftet om en prosent til bistand

Regjeringen vil bevilge 31,522 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i 2014. Dette er en økning på 1,314 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013. Med dette videreføres prinsippet om å gi 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt til internasjonal solidaritet.   – Flere europeiske land tvinges til å stramme inn livreima både hjemme og ute, og bistandsbudsjetter kuttes. Norge…