Økt norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid

Norge har økt sin deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Norge gjør det best innen kategorien samfunnsutfordringer, der landbruks- og matforskning utgjør en viktig del. Deltakelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid er viktig, både for å heve kvaliteten i norsk forskning og for å styrke norske bedrifters konkurranseevne. Dessuten har Norge…

Eldre barn sikres dårlig i bil

Når barna kommer opp i skolealder, slurver foreldrene med sikkerheten i bil. Hele 70 prosent av syvåringene sitter feil sikret, viser undersøkelse. Her er de vanligste feilene. Av: Kjell M. Kaasa Feilplasserte setebelter går igjen som den vanligste feilen. Løse og vridde belter er også vanlig. – Ikke alle foreldre er klar over hvor farlig…