Norge suspenderer deler av sanksjonene mot Iran

Utenriksdepartementet har besluttet å suspendere deler av de norske restriktive tiltakene mot Iran med virkning fra 20. januar. Endringene medfører blant annet at følgende forbud suspenderes: Forsikring og gjenforsikring og transport av iransk råolje Import, kjøp og transport av iranske petrokjemiske produkter og tilknyttede tjenester Handel i gull og edle metaller Norge har over flere…

Bulgaria: Knutepunkt for organisert kriminalitet

Ifølge Europol vokser den organiserte kriminaliteten i Bulgaria og nabolandene i et langt høyere tempo enn i noe annet område i EU. Tekst og bilde: regjeringen.no Utfordringene for bulgarsk politi er mange. Gjennom landets forbindelse til Svartehavet har det vært en økning i kriminell aktivitet fra tidligere sovjetrepublikker. Dette gjelder blant annet smugling av varer…

All mat skal saltmerkes

Fem gram salt er anbefalt daglig mengde for voksne. I Norge er gjennomsnittet det dobbelte, og mange får i seg mye mer.

Ungdom er Nordens fremtid

De nordiske statsministrene drøftet blant annet samarbeid i nordområdene og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. I Stortingssalen var det en nordisk debatt mellom statsministere og nordiske parlamentarikere. Tema var visjoner for det nordiske samarbeidet og hvilket Norden dagens ungdom møter. Grunnlaget for den nordiske velferdsmodellen er høy deltakelse i arbeidslivet og høy produktivitet. For å bygge landene…

EUs migrasjonspolitikk koster liv

– Båttragedien utenfor Lampedusa er en direkte konsekvens av en politikk som kriminaliserer mennesker på flukt og stenger dørene for de mest sårbare, sier generalsekretær Anne-Cecilie Kaltenborn i Leger Uten Grenser. I dag besøker italienske og europeiske ledere øya Lampedusa for å vise sin respekt for menneskene som mistet livet i forsøket på nå Europa….