Ingen vil bo på sykehjem

Politikere, lokalt i kommunene såvel som sentralt, overgår hverandre i å love storstilt utbygging av sykehjemsplasser. Forskning og undersøkelser viser at folk i framtida ikke vil etterspørre sykehjem som boform, men i stor grad vil bo i egen leilighet. I forhold til å etterkomme ønsker og behov har vi allerede “full sykehjemsdekning” i dette landet….