Mer av det som faktisk virker på tannhelseområdet

Videreføring av det offentlige tannhelsetilbudet og utvidet tilbud til pasientgrupper med store tannhelseproblemer. – Dette spilte vi inn til de politiske partienes før valget, fordi vi vet at det gir god tannhelse, sier Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum. Nå er dette den kommende regjeringens plan for utviklingen på tannhelseområdet i stortingsperioden 2013-2017. Mer til dem…