Mangelfull oppfølging etter behandling for ruspasienter

Pasienter som er på rusinstitusjon opplever å måtte vente for lenge på behandling og at forberedelsen og oppfølgingen etter behandling er mangelfull. Dette viser den første nasjonale brukerundersøkelse som er utført for ruspasienter på døgninstitusjon. – Vi skal ha et mer brukerorientert helsevesen og da er slik undersøkelser avgjørende. Jeg er glad for at vi…