Eldre barn sikres dårlig i bil

Når barna kommer opp i skolealder, slurver foreldrene med sikkerheten i bil. Hele 70 prosent av syvåringene sitter feil sikret, viser undersøkelse. Her er de vanligste feilene. Av: Kjell M. Kaasa Feilplasserte setebelter går igjen som den vanligste feilen. Løse og vridde belter er også vanlig. – Ikke alle foreldre er klar over hvor farlig…