Sveitserne vil stoppe innvandringen fra Europa

I en folkeavstemning i dag sier sveitserne ja til å legge restriksjoner på innvandringen fra nabolandene. – Dette er et resultat som vil skape utfordringer for sveitsisk næringsliv og økonomi, som i likhet med Norge har tjent stort på EØS-arbeidsinnvandring. Det vil bli interessant å se hvilke konsekvenser resultatet vil få for Sveits’ forhold til EU, sier statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen. 

50,3 prosent av sveitserne stemte søndag 9. februar for å begrense innvandringen til Sveits ved innføring av utlendingskvoter. Også EU- og EØS-borgere vil rammes av kvoteordningen. Fri bevegelse av personer er nedfelt i det bilaterale avtaleverket mellom Sveits og EU og er regulert gjennom Efta-konvensjonen mellom Norge og Sveits.

– De sveitsiske velgerne har i folkeavstemningen sagt seg uenig med sin regjering om en viktig dimensjon i Sveits’ forhold til omverdenen. Fra norsk side vil vi understreke at prinsippet om fri bevegelighet av personer er viktig for vekst og velstand i en åpen økonomi, sier statsråd Helgesen.

Folkeavstemningen «mot masseinnvandring» ble initiert av landets største parti, Sveitsisk Folkeparti. Initiativtakerne mener at utlendingsandelen i Sveits på 23 prosent er for høy og at innvandringen må begrenses ved innføring av kvoter. Motstanderne av initiativet, som inkluderer regjeringen, store deler av næringslivet, turistsektoren og helsevesenet, fremhever at utenlandsk arbeidskraft bidrar til den gode sveitsiske økonomien. EU er Sveits’ største handelspartner og regjeringen har understreket betydningen av å opprettholde et godt forhold til EU.

– Sveits’ regjering ønsker et tettere samarbeid med EU, men det er for tidlig å si hvordan resultatet av denne folkeavstemningen vil påvirke forholdet mellom EU og Sveits. Vi vil nå ta opp med sveitsiske myndigheter hva folkeavstemningen vil kunne få av betydning for norske borgere som vil bo og arbeide i Sveits, sier statsråd Vidar Helgesen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *