Situasjonen i Aleppo kritisk

Den intense krigføringen i Aleppo truer innbyggernes mulighet til å overleve, frykter Røde Kors.

– Livsviktige behov vil bli umulig å dekke for hele Aleppo hvis krigføringen ikke trappes ned, advarer Røde Kors sin president Sven Mollekleiv.

På en uke har hundrevis av mennesker blitt drept, og enda flere har blitt skadet i Aleppo. Ingen er trygge og krigføringen berører alle deler av Syrias største by på de viktigste områdene, viser dagens oppsummering av den humanitære situasjonen fra Den internasjonale Røde Kors komiteen.

Situasjonen er kritisk på alle viktige områder for innbyggerne:

  •  Hele byen har mistet mesteparten av tilgangen på vann og elektrisitet, spesielt etter at de to pumpestasjonene som forsyner byen nå er satt ut av drift. Bruk av andre vannkilder øker faren for sykdommer og smitte.
  • Tilgang til helsehjelp er svært utfordrende med intens bombing av sykehus og andre helsetilbud, som gjør at de færreste får hjelp.
  • Mattilgangen er blitt dramatisk forverret de siste dagene, og krigføringen blokkerer tilførselen av mat, brensel og andre helt nødvendige varer. Selv ikke private hjem spares for bombene, og kontinuerlig bombing gjennom hele døgnet gjør det umulig for innbyggerne å sove og hente seg inn.

Krever daglig pause

– Røde Kors krever at det må være krigspause hver dag slik at det blir mulig å hjelpe sivilbefolkningen. Humanitære organisasjoner må få anledning til å gjøre sitt arbeid og redde mennesker i Øst-Aleppo og andre deler av byen, sier Mollekleiv.

Røde Kors fortsetter hjelpearbeidet i Aleppo gjennom frivillige i Syrisk Røde Halvmåne og delegater fra den internasjonale Røde Kors komiteen. Men de siste dagene har hjelpeinnsatsen til de frivillige fra Røde Halvmåne som er i Øst-Aleppo blitt innstilt på grunn av den kontinuerlige krigføringen i denne delen av byen.

70.000 får drikkevann

– Nå må sikkerhetsrådet kreve at kamphandlingene tar slutt og den humanitære innsatsen kan slippe til i Øst Aleppo så innbyggerne får dekket de grunnleggende behovene de har krav på., sier Mollekleiv.

Hver dag sørger Røde Kors i Aleppo for måltider til 49000 mennesker som er internt fordrevet og som ikke får flyktet fra byen. 10000 brødrasjoner fordeles i tillegg i ulike områder. 70000 får drikkevann gjennom vanntanker på biler. 33 vanntanker er også plassert ut i 14 områder for internt fordrevne i byen for å hjelpe om lag 5800 personer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *