Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /customers/5/5/9/revoltmedia.no/httpd.www/wp-config.php on line 90 Rasering av kulturminner i Irak og Syria – Revolt

Rasering av kulturminner i Irak og Syria

on

Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i regionen rundt Irak og Syria er svært alvorlig. Vi vil på det sterkeste henstille norske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet. Vi viser i denne forbindelse til bestemmelsene i norsk lovverk som regulerer innførsel og omsetning av antikviteter og kulturgjenstander som kan stamme fra disse områdene.

Det er med forferdelse vi den siste tiden har vært vitne til den brutale raseringen av flere tusen års gamle kulturskatter i Syria og Irak.

Oldtidsstedene som nå systematisk ødelegges er av Unesco utpekt som noen av verdens viktigste felles kulturarvsteder.

Den destruksjon av kulturarv som pågår er dramatisk, ikke bare for lokalbefolkningen, men for hele menneskeheten.

Disse handlingene er å anse som krigsforbrytelser.

Historiske minnesmerker og større gjenstander destrueres, mens mindre kulturgjenstander omsettes på det illegale markedet for å finansiere og understøtte virksomheten til ekstremistgrupper som IS og Al-Qaida.

Uerstattelige kulturgjenstander av unik historisk betydning stjeles fra museer og biblioteker, eller plyndres fra arkeologiske utgravningssteder før de smugles over grensene for salg i Europa og andre steder.

Mobiliser til felles innsats

FNs sikkerhetsråd vedtok 12. februar en resolusjon som forplikter medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre at ekstremistgrupper i Irak og Syria på denne måten skaffer inntekter til å fortsette sine grusomme forbrytelser mot regionens befolkning og mot hele verdenssamfunnet.

FNs sikkerhetsråd oppfordrer verdens land og institusjoner om å mobilisere til felles innsats og samlet å slutte opp om tiltak for å slå tilbake disse barbariske handlingene.

I tillegg til innsatsen fra Unesco og andre internasjonale organisasjoner kreves målrettete nasjonale tiltak som hindrer ulovlig omsetning av kulturgjenstander.

Nasjonale tiltak for å strupe det illegale markedet kan bidra til å redusere ekstremistenes muligheter til finansiering av våpen og terrorvirksomhet.

Norge bidrar også økonomisk

I Norge gjelder forbud mot innførsel og omsetning av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra Irak og Syria. Regjeringen har i tillegg nylig gitt økonomisk støtte til Unescos handlingsplan for Irak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

For at mottiltakene skal kunne ha tilsiktet effekt, er det av ytterste viktighet at fagmiljøer og publikum slutter solidarisk opp om de tiltak som er iverksatt for å stoppe ulovlig omsetning.

Alle berørte aktører, potensielle kjøpere og aktuelle myndigheter oppfordres derfor om å utvise særlig aktsomhet når det gjelder gjenstander som kan stamme fra Syria eller Irak.

Dette gjelder fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvarer og museer, samt offentlige etater.

Også publikum oppfordres om å utvise aktsomhet ved kjøp av kulturgjenstander, enten det er over Internett, ved auksjoner eller som turist i utlandet. Ved mistanke om at en gjenstand kan være ulovlig innført skal Økokrim kontaktes.

Det henstilles til alle som erverver kulturgjenstander privat eller i yrkesmessig/faglig sammenheng – også når det gjelder handel over Internett – om å rette seg etter de forpliktelser som følger av nedenstående regelverk og handlingsnormer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *