Plan Norges innspill til ny regjeringsplattform

Plan Norge jobber for at alle barn skal få oppfylt sine rettigheter og realisert sine muligheter. Vi har følgende innspill til den nye regjeringens plattform:

1. Legge fram en ny strategi for arbeidet med barns rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken i en egen stortingsmelding

Høyre tok i mars til orde for å få på plass en strategi for hvordan Norge skal følge opp barns rettigheter internasjonalt, og Frp ba om å styrke innsatsen for barns rettigheter.

2. Ta internasjonalt lederskap for utdanning for alle og å øke den årlige utdanningsbistanden med vekt på jenter med minst én milliard

Vi er glade for at samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning (2e). De fire partilederne har lovet å øke utdanningsbistanden med en #jentemilliard. Vi forventer at dette følges opp.

3. Ratifisere tilleggsprotokollen til FN barnekonvensjon, som gir barn en internasjonal klagerett ved brudd på deres rettigheter

Høyre og Frp har begge tatt til orde for å gi barn en internasjonal klagerett. En tidlig avklaring av at regjeringen vil ratifisere, vil gi et klart signal om en ny prioritering av barns rettigheter.

4. Ta opp spørsmålet om barneekteskap og vold mot jenter med partnerland og tilby støtte i arbeidet med å stanse slike overgrep

Fremtredende representanter fra Høyre og Frp lovet at de ville arbeide for dette i forbindelse medJentedagen 2012. Sist fredag vedtok FN for første gang en resolusjon om barneekteskap.

5. Sikre at norsk utviklingspolitikk inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne

Høyre tok i mai til orde for krav om å sikre inkludering av funksjonshemmede i all bistand. Vi forventer at dette følges opp, spesielt i norsk bistand til utdanning.

Plan mener for øvrig at bistanden bør utgjøre minst én prosent av Norges brutto nasjonal inntekt (BNI), og vi ber om at en ny regjering opprettholder et høyt nivå på norsk bistand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *