Norge suspenderer deler av sanksjonene mot Iran

Utenriksdepartementet har besluttet å suspendere deler av de norske restriktive tiltakene mot Iran med virkning fra 20. januar.

Endringene medfører blant annet at følgende forbud suspenderes:

  • Forsikring og gjenforsikring og transport av iransk råolje
  • Import, kjøp og transport av iranske petrokjemiske produkter og tilknyttede tjenester
  • Handel i gull og edle metaller

Norge har over flere år ført samme linje som EU og har sluttet opp om samtlige restriktive tiltak EU har innført mot Iran. Norsk oppslutning om tiltakene mot Iran har vært begrunnet i Irans atomprogram.

De internasjonale forhandlingene knyttet til Irans atomprogram (mellom E3+3/P5+1 og Iran) kom 24. november til enighet om et rammeverk og innledende tiltak som skal legge til rette for en avtale med siktemål å sikre at Irans atomprogram utelukkende har fredelige formål. På bakgrunn av dette besluttet EU 20. januar å suspendere enkelte av tiltakene mot Iran.

Endringene i den norske forskriften om sanksjoner og tiltak mot Iran av 9. februar 2007 trer i kraft i dag, 20. januar 2014.

For mer informasjon om endringen i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *