Norge øker den humanitære bistanden til Filippinene

on

Norge øker den humanitære bistanden til Filippinene med ytterligere 20 millioner kroner. Sammen med bidraget gjennom FNs nødhjelpsfond har Norge med dette bidratt med totalt 65 millioner kroner.  

– Behovene i Filippinene er svært store og det er viktig å bidra raskt slik at livreddende tiltak kan iverksettes umiddelbart, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren informerte om bidraget i forbindelse med et møte med FNs generalsekretær, Ban Ki-moon i dag. Støtten går til livreddende hjelp gjennom FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og andre organisasjoner som er en del av det koordinerte hjelpearbeidet.

– FN, myndighetene og de mange frivillige gjør en uvurderlig innsats for å redde liv og bidra med mat, vann og medisiner til de som er rammet av tyfonen, sier Brende.

– Det norske bidraget vil også gå til nødvendig personell, ekspertise og utstyr. Vi har allerede bidratt innen telekommunikasjon. I samråd med Rederiforbundet vurderer vi også om norske skip i området kan bidra i nødhjelpsarbeidet, sier Brende.

Myndighetene, FN og de største frivillige organisasjonene lanserte tirsdag den første appellen om støtte. FN ber om 301 millioner dollar til mat, vann, helse, husly, logistikk og opprydding. I tillegg har Det internasjonale Røde Kors-systemet bedt om ca 100 millioner dollar til sin støtte til Filippinenes Røde Kors. Dette arbeidet er tett koordinert med myndigheter og FN.

– Behovene er store, og vi vil vurdere ytterligere bidrag når vi får bedre oversikt, sier utenriksministeren.

Situasjonen på Filippinene er fortsatt svært uoversiktlig fem dager etter tyfonen Haiyans ødeleggelser. Det anslås at 11,3 millioner mennesker rammet, 670.000 fordrevet fra sine hjem og 41.000 hus skadd eller ødelagt. Mangel på infrastruktur er fortsatt en stor utfordring for hjelpe- og kartleggingsarbeidet.