Norge gir fire millioner euro til fattigdomsbekjempelse i Aten

– Den økonomiske krisen har rammet grekere i et omfang jeg tror det er umulig for oss i Norge å forstå. Jeg er derfor glad for at vi kan bruke deler av EØS-midlene vi gir til Hellas på akutte tiltak for fattige og hjemløse i Aten, sier statssekretær Ingvild Stub.

Statssekretær Ingvild Stub er i dag i Aten for å overvære signeringen av to prosjektavtaler om bruk av EØS-midler for å hjelpe grekere som er rammet av den økonomiske krisen. Av de fire millionene euro vil litt over halvparten brukes til å støtte Aten kommunes senter for hjemløse og fattige hvor folk kan få matkuponger, klær og medisiner. 3500 familier er i dag avhengig av tilbudet som dette huset gir. Midlene vil også finansiere sentrets oppsøkende virksomhet for hjemløse på gatene i Aten.

Det andre prosjektet er drevet av Open Society Foundation hvor et solidaritetssenter yter tjenester for trengende, blant annet poliklinikk, barnehage, juridisk rådgivning, arbeidstrening og et eget tilbud for nybakte mødre. Det er beregnet at om lag 40.000 innbyggere i Aten vil bli omfattet av disse prosjektene.

Brukte barneklær pakkes på solidaritetshuset i Aten hvor fattige familier og hjemløse kan komme å få mat, klær og andre nødvendighetsartikler. (Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD)
Brukte barneklær pakkes på solidaritetshuset i Aten hvor fattige familier og hjemløse kan komme å få mat, klær og andre nødvendighetsartikler. (Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD)

– Dette er en akutt innsats, vi løser ikke fattigdomsproblemene i Hellas alene på denne måten. Solidaritetsbidraget gjør at disse hjelpetilbudene kan opprettholdes og forhåpentligvis gjøre hverdagen litt lettere for dem som trenger hjelpen mest, sier Stub. Norge øker også støtten til frivillige organisasjoners arbeid for fattige og hjemløse i hele Hellas med én million euro. I 2012 hadde hver fjerde greker en inntekt under landets fattigdomsgrense. Det utgjør over to millioner mennesker. For mange av disse menneskene og deres familier er situasjonen prekær.

Statssekretær Stub skal ha samtaler med greske myndigheter om gjennomføringen av de øvrige programmene Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Hellas mottar rundt en halv milliard kroner i den perioden vi er inne i nå (2009-2014).

Stub skal også besøke et mottakssenter for asylsøkere som finansieres av EØS-midlene. Senteret er særlig rettet inn mot sårbare grupper som mindreårige asylsøkere som kommer alene til Hellas. Asylmottaket driftes av organisasjonen Médecins du Monde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *