Norge bidrar til destruksjon av syriske kjemivåpen og øker støtten til Syria og nabolandene

on

Regjeringen har i dag besluttet å tilby et sivilt lasteskip for transport av syriske kjemivåpen og en norsk fregatt som militær eskorte. Norge vil også støtte FN og OPCWs (Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen) fond for gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemivåpen med opp til 90 millioner kroner. I tillegg gir Norge nye 100 millioner kroner til å avhjelpe den prekære humanitære situasjonen i Syria og nabolandene.

– Norge støtter arbeidet som gjøres i regi av FN og OPCW for å destruere de syriske kjemivåpnene. Det er viktig å få fjernet og ødelagt disse stoffene så raskt som mulig slik at masseødeleggelsesvåpen ikke igjen kan bli brukt mot det syriske folk. Vi vil derfor bistå med transport av de kjemiske substansene i samarbeid med andre land. Vi vil også bidra med opp til 90 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse med destruksjonen, gjennom FN og OPCWs fond, sier utenriksminister Børge Brende, som presenterte det norske bidraget i forbindelse med at han møter USAs utenriksminister John Kerry i Washington DC.

Sikkerhetsrådsresolusjon 2118 var resultatet av at USA og Russland for første gang maktet å samle seg om et mer effektivt svar på borgerkrigen i Syria. Fredag 15. november vil OPCWs eksekutivråd vedta en detaljert plan for destruksjonen av Syrias kjemiske våpen og produksjonsfasilitetene som Syria har benyttet. Norge er medlem av OPCWs eksekutivråd for perioden 2012-2014.

– Dette vil være et viktig konkret norsk bidrag for å følge opp denne resolusjonen, sier utenriksministeren.

Det vil være behov for sikring og eskorte. Regjeringen vil derfor stille en fregatt til disposisjon slik at transporten av substansene skal kunne skje på en sikker måte.

– Det er svært viktig at transporten skjer på en trygg måte. Jeg er derfor glad for at vi kan stille en av de norske fregattene til disposisjon som eskortefartøy. Norge vil også kunne tilby relevant militært personell til støtte for det sivile lasteskipet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Finnes det noe slikt som et humant våpen? Foto: Tjebbe van Tijen/Flickr
Finnes det noe slikt som et humant våpen? Foto: Tjebbe van Tijen/Flickr

Største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig

Konflikten i Syria har skapt den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig og de humanitære behovene er enorme både i Syria og i nabolandene. Ifølge FN har 9,3 millioner mennesker behov for humanitær bistand som følge av Syria-konflikten. Av disse er 6,5 millioner mennesker internt fordrevet og 2,2 millioner mennesker flyktninger. FN har bedt om totalt 4,4 milliarder dollar til humanitær bistand i Syria og nabolandene. Så langt er 61 prosent av denne appellen dekket. Regjeringen bevilger derfor 100 millioner kroner til humanitære tiltak i Syria og nabolandene.

– Syria har utviklet seg til en humanitær katastrofe av ufattelige dimensjoner og vi har en forpliktelse til å stille opp. Millioner av mennesker inne i Syria trenger humanitær hjelp, og nabolandene har strukket seg langt for å bistå og er på randen av hva de kan makte. Vi vil derfor gi ytterligere 100 millioner kroner til humanitær bistand til Syria og nabolandene, sier utenriksministeren.

Norge har allerede bidratt med 850 millioner kroner siden konflikten startet og er dermed den sjette største humanitære giveren til Syria og nabolandene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *