Norge bekymret over utviklingen i Egypt

Enhver overflate i Kairo er en potensiell budbringer. Foto: Jessica Ryan
Enhver overflate i Kairo er en potensiell budbringer. Foto: Jessica Ryan

– Situasjonen i Egypt er uavklart. Domsavsigelsen om et mulig forbud mot Det muslimske brorskaps aktiviteter gir grunn til bekymring. For å sikre en demokratisk utvikling i Egypt, slik de egyptiske overgangsmyndighetene i sitt politiske veikart selv legger vekt på, er respekten for grunnleggende demokratiske prinsipper som ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet avgjørende. Alle grupper i det egyptiske samfunn må inkluderes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.  

Hundrevis av medlemmer i Det muslimske brorskap i Egypt er fengslet siden juli, inkludert forhenværende president Mursi og størstedelen av dets ledelse. Nylig besluttet også en egyptisk domstol at Det muslimske brorskaps aktiviteter skal forbys. Saken skal behandles i høyere rettsinstans før rettskraftig dom eventuelt foreligger.

– Det er viktig at overgangsmyndighetene gjennomfører prosessen fram mot nye demokratiske valg på en måte som sikrer at hele det politiske Egypt kan delta på lik linje, sier utenriksministeren.

Arrestasjonene av politikere og tilhengere av Det muslimske brorskap, samt stenging av flere nyhetsmedier, er begrunnet med Egypts sikkerhetsutfordringer og kamp mot terrorisme.

– De egyptiske overgangsmyndighetene står overfor reelle sikkerhetsutfordringer, men sikkerhetstiltak må ikke tillates brukt for å undertrykke legitim demokratisk og politisk virksomhet. Alle internerte personer, der det ikke foreligger klare bevis for lovbrudd, må løslates og tillates politisk engasjement, sier Espen Barth Eide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *