Monstertyfonen: – Rammer spesielt barna

Plan Norge frykter at det er de fattigste som blir hardest rammet av tyfonen Haiyan som natt til fredag slo inn over Filippinene. Tyfonens bane går gjennom områder hvor Plan har fadderbarn, og organisasjonen er spesielt bekymret for barna.

Tyfonen som har slått inn over Filippinene, har tvunget flere millioner mennesker til å søke tilflukt.
3 110 fadderbarn på Filippinene har norsk fadder, totalt sett har Plan rundt 40 000 fadderbarn i landet. I forkant av Haiyan-tyfonen har Plan utplassert nødhjelpsmateriell og støttet opprettelsen av evakueringssentre.

— Plan i Filippinene er nå forberedt på det verste, og har iverksatt nødhjelpsarbeid, sier Jørn Johansen, fungerende generalsekretær i Plan Norge.

—Det viktigste etter at en katastrofe inntreffer, er å gi livreddende hjelp. Vi bidrar nå med rent vann og hygieniske sanitærforhold. Vi målretter også innsatsen spesielt for å sikre barn beskyttelse og utdanning under katastrofesituasjoner, sier Johansen.

Plan i Filippinene har forhåndslagret 4 000 vannrensepakker og 4 000 presenninger for å sikre at nødhjelpen raskt distribueres i de lokalsamfunnene som trenger vann og husly, selv om veiene blir ufremkommelige. Tiltakene vil være til hjelp for rundt 20 000 mennesker i nød. I tillegg er det tilsvarende antall nødhjelpspakker i reserve for utdeling.

Mangler beskyttelse

— Barn blir alltid hardt rammet av katastrofer som dette. Alt som er kjent og trygt for barna, blir forstyrret eller ødelagt, inkludert bolig, skole og familiens levebrød. Vi er derfor spesielt opptatt av å sikre barn beskyttelse, sier Johansen.

Plans landdirektør på Filippinene, Carin van der Hor, forteller at folk mangler beskyttelse.

— Det er nesten ingen steder å verne seg, fordi tyfonen har et omfang på nær 600 kilometer i diameter. Folk evakuerer til høyereliggende områder der det er mulig, og de bruker ofte skolene som tilfluktsrom.

Det har vært gjennomført evakuering fra onsdag i områder der Plan arbeider: West Samar, Nord- Samar , Sør- Leyte , Masbate og Occidental Mindoro. Plans ansatte er nå spesielt bekymret for virkningen av flom og store skred i etterkant av tyfonen.

Lang erfaring med forebyggende arbeid

Plan i Filippinene har lang erfaring med tyfonrespons. Haiyan er den tjuefemte tyfonen som rammer landet hittil i år, og den er målt til å være den kraftigste tyfonen til nå. Det er fryktet at tyfonen Haiyan kan bli enda mer ødeleggende enn tyfonen Bopha, som traff Filippinene i 2012. Da omkom 1 146 mennesker, og det oppstod skader for mer enn en seks milliarder kroner.

Det er mennesker i fattige, avsidesliggende landsbyer som blir hardest rammet av den kraftige tyfonen Haiyan som nå raser over Filippinene. Folk i byer er mer forberedt fordi informasjonen har nådd dem i forkant.

Plan har arbeidet i Filippinene i mer enn 50 år og har lang erfaring med å hjelpe barn utsatt for naturkatastrofer og andre kriser. Plan tar del i det nasjonale beredskapsarbeidet i håndtering av tyfoner, ledet av FN.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *