Mer av det som faktisk virker på tannhelseområdet

Bilde: Conor Lawless /Flickr
Bilde: Conor Lawless /Flickr

Videreføring av det offentlige tannhelsetilbudet og utvidet tilbud til pasientgrupper med store tannhelseproblemer.

– Dette spilte vi inn til de politiske partienes før valget, fordi vi vet at det gir god tannhelse, sier Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum. Nå er dette den kommende regjeringens plan for utviklingen på tannhelseområdet i stortingsperioden 2013-2017.

Camilla Hansen Steinum, president i den norske tannlegeforening.
Camilla Hansen Steinum, president i den norske tannlegeforening. Foto: den norske tannlegeforening

Mer til dem som trenger det mest

Konkret heter det i regjeringserklæringen at “Barn og unge får tilbud om behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Det samme gjelder beboere i heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Regjeringen vil videreføre dette, men vil også vurdere å utvide tilbudet til andre pasientgrupper som opplever store tannhelseproblemer.”

Regjeringen vil derfor innføre bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med laveinntekter og høye behandlingsutgifter.

– Dette harmonerer godt med det som Tannlegeforeningen spilte inn til de politiske partienes stortingsvalgprogrammer, fastslår Steinum. – Nå skal vi bidra fremover med konstruktive og faglig begrunnede innspill for å få dette til på en måte som gir mest mulig tannhelse for pengene.

Fylkeskommunens skjebne på vent

Regjeringserklæringen slår fast at “En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune” og at “Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur”.

Den nye regjeringen vil derfor ha en prøveordning med overføring av fylkeskommunale oppgaver til slike “robuste kommuner”. Nødvendige vedtak for gjennomføring av en kommunereform skal fattes i perioden.

– Dette innebærer at fylkeskommunens skjebne, og dermed spørsmålet om forankringen av den offentlige tannhelsetjenesten, er satt litt på vent, konkluderer Camilla Hansen Steinum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *