– Hellas må stoppe sin systematiske internering av migranter

02.04.14:Ny rapport fra Leger Uten Grenser viser at måten Hellas internerer asylsøkere og andre innvandrere får katastrofale følger for deres psykiske og fysiske helse.  Selv svake grupper som torturofre, barn og pasienter med kroniske sykdommer sitter innesperret uten tilgang til ordentlig hjelp.

– Innvandrere og asylsøkere i Hellas blir sperret inne systematisk og over lang tid, og følgene for deres helse og verdighet er katastrofale, sier feltarbeider Bjørn Nissen i Leger Uten Grenser. Nissen har selv jobbet med migranter i Italia.

Hellas holder for tiden presidentskapet i Europarådet. Leger Uten Grenser ber nå EU og den greske regjeringen om å slutte å vende ryggen til konsekvensene av den uakseptable interneringspraksisen.

Siden 2008 har Leger Uten Grenser gitt uavhengig medisinsk og psykologisk hjelp i greske interneringssentre. I dag gir hjelpeorganisasjonen ut rapporten Invisible Suffering, som viser de alvorlige konsekvensene interneringen har for innvandrernes fysiske og mentale helse.

Rapporten peker også på alvorlige mangler i helsetilbudet til de internerte. Medisinske undersøkelser blir ikke utført, noe som fører til at personer med alvorlige helseproblemer blir forsømt eller tvunget til å avbryte sin behandling.

In Greece, MSF has been responding since 2008 to the urgent medical and humanitarian needs of newly arrived migrants, as well as to asylum seekers and migrants in administrative detention. During 2013 and 2014, MSF worked in six immigration detention facilities in the north of Greece, and made assessment visits to 27 regular and border police stations, coastguard facilities and pre-removal centers across Greece. In April 2014, MSF published the report ?Invisible Suffering?, which highlights the massive impact of detention on the physical and mental health of migrants. The report also points out the gaps in healthcare provision and the absence of medical assessments, which lead to detainees with serious medical conditions being neglected or even being forced to interrupt their treatment.
Leger uten grenser sin nye rapport Invisible suffering, retter søkelyset mot Hellas sin dårlige behandling av asylsøkere og andre innvandrere. FOTO: Nikoleta Kontouli / Leger Uten Grenser

Selv spesielt sårbare grupper som barn, torturofre og mennesker med funksjonshemminger eller kroniske sykdommer, blir sperret inne over lang tid. – I løpet av seks år har vi utført over 9900 konsultasjoner på interneringssentre og politistasjoner hvor innvandrere og asylsøkere sitter innesperret. Til tross for at vi gjentatte ganger har bedt om bedre forhold og tilgang til helsetjenester for de internerte, har det skjedd lite, og situasjonen for disse menneskene blir bare verre, forklarer Nissen.

I 2012 satte gresk politi i gang «Operasjon Xenios Zeus» som skulle pågripe og kaste ut ulovlige innvandrere. Siden da har antallet innvandrere og asylsøkere i interneringssentre skutt i været. Interneringssentrene har samtidig utvidet kapasiteten sin med 4500 plasser, og folk blir systematisk sperret inne for maksimumsperioden på 18 måneder. Sanitærforholdene og tilgangen til grunnleggende tjenester er i hovedsak fullstendig uakseptable.

Felles ansvar – felles skam

– Andre EU-land og europeiske institusjoner kan ikke fortsette å unndra seg sin del av ansvaret, påpeker Nissen. – Landene som tar imot disse innvandrerne og asylsøkerne er under sterkt press for å begrense innvandringsstrømmen til EU ved å bruke internering som en avskrekkelse. Men de kan ikke holdes ansvarlig alene for skadene som påføres innvandrerne og asylsøkerne. Det er et felles ansvar og en felles skam, sier Nissen.

Leger Uten Grenser ber Hellas og EU om å:

– stanse den vilkårlige, systematiske og langvarige interneringen av innvandrere og asylsøkere

– stanse internering under uegnede forhold

– slutte å holde svake grupper som barn, torturofre og kronisk syke innesperret

– investere i et mottakssystem som kan ta vare på de fysiske, medisinske og humanitære behovene til innvandrere og asylsøkere.

Rapporten Invisible Suffering ligger som vedlegg til denne eposten og kan i tillegg lastes ned her: http://www.msf.org/sites/msf.org/files/invisible_suffering.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *