Bulgaria: Knutepunkt for organisert kriminalitet

Ifølge Europol vokser den organiserte kriminaliteten i Bulgaria og nabolandene i et langt høyere tempo enn i noe annet område i EU.

Tekst og bilde: regjeringen.no

Utfordringene for bulgarsk politi er mange. Gjennom landets forbindelse til Svartehavet har det vært en økning i kriminell aktivitet fra tidligere sovjetrepublikker. Dette gjelder blant annet smugling av varer inn til det europeiske markedet. Bulgaria er også et såkalt opphavsland for ofre for menneskehandel. Særlig minoriteter som romfolk, er utsatt.

Dette er utfordringer som neppe vil avta, når Bulgaria blir med i Schengen og del av et stort grensefritt område.

Før Bulgaria ble med i EU i 2007, etablerte EU en overvåkningsmekanisme (CVM) for å følge med på Bulgarias evne til å bekjempe korrupsjon og organisert kriminalitet.

Fremgang kan spores, men det er fortsatt behov for ytterligere innsats.

Norge ønsker å bidra i dette arbeidet. Gjennom EØS-midlene brukes 6 millioner euro til bekjempelse av grenseoverskridende- og organisert kriminalitet i Bulgaria. Dette skjer i samarbeid med Politidirektoratet her hjemme og Europarådet.

– Vi har en fellesinteresse i å dele beste praksis, og det er viktig for oss å delta i kapasitetsbygging. Samarbeidet med bulgarske politimyndigheter går bra, og noe vi virkelig verdsetter, sier assisterende politisjef Eva Lynghjem i Politidirektoratet.

EØS-midlene er fordelt på seks prosjekter:

1) Radiokommunikasjonsutstyr
Politiet i regionene Kardjali og Smolyan skal få oppgradert radiosambandet. Disse regionene grenser begge mot Hellas. I forrige runde med EØS-midler fikk politiregionene som grenser mot Tyrkia oppdatert sitt kommunikasjonsutstyr.

2) Schengen
Samarbeidet med politiet i andre land skal forbedres blant annet for å oppfylle Schengen-regelverket. Prosjektet inkluderer etableringen av et eget treningssenter. Flere hundre bulgarske polititjenestemenn skal på kurs for å lære seg bruken av Schengenlandenes datasystem for utveksling av informasjon om etterforskning av kriminalitet, inkludert stjålne gjenstander.

3) Frysing av utbytte fra kriminalitet
Kriminalitet som narkotikasmugling og forfalskning av dokumenter, genererer enorme inntekter. Lite av dette kommer til rette. Med bistand fra Europarådet forbedres det bulgarske systemet for å fryse og beslaglegge verdier som stammer fra kriminalitet.

4) Organisert kriminalitet
Gjennom trening og opplæring med politiet i andre Schengen-land, forbedres Bulgarias deltakelse i samarbeidet om å bekjempe grenseoverskridende og organisert kriminalitet i Europa. Dette prosjektet inkluderer også modernisering av utstyr.

5) Menneskehandel
Beskyttelsen og oppfølgingen av ofre for menneskehandel forbedres. Dette inkluderer støtte til krisesentre, medisinsk og psykologisk hjelp. I tillegg legger prosjektet til rette for bedre samarbeid mellom det offentlige hjelpetilbudet og innsatsen fra frivillige organisasjoner. Prosjektet retter seg særlig mot romfolk.

6) Politibrutalitet
Politiet i Bulgaria har ved flere anledninger blitt fordømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for overdreven bruk av makt. I noen tilfeller har dette medført tap av menneskeliv. Nå settes flere hundre politifolk på skolebenken for å lære om hvor grensene går for bruken av makt, økt respekt for menneskerettigheter. I tillegg får polititjenestemennene økt kompetanse i hvordan de bør arbeide i et multikulturelt samfunn.

I Bulgaria støtter Norge også en rekke andre prosjekter og programmer som skal bidra til å reformere den bulgarske justissektoren. Les mer om bulgarske dommere på skolebenken hos Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *