fbpx

Menneskerettigheter

Fokus på brudd på menneskerettighetene.

Det frie ord?

Vi lever i et fritt samfunn, et demokrati med ytringsfrihet, sosiale rettigheter, et velfungerende velferdssamfunn. Vi kan protestere, sende klager, felle ledere, kaste regjeringer uten å risikere [...]
1 2 3