Norge kutter støtten til Afghanistan

Regjeringen foreslår å kutte den sivile bistanden til Afghanistan fra 750 til 700 millioner kroner i 2014. – Kuttet kommer fordi vi ser manglende afghansk vilje til å følge opp forpliktelsene fra Tokyo på flere områder, men særlig på bekjempelse av vold mot kvinner og bekjempelse av korrupsjon, sier statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet. På…

Jenteprisen 2013

Plan Norge deler ut sin årlige Jenteprisen på FNs jentedag 11. oktober. Prisen går til personer eller organisasjoner i Norge som har gjort en særskilt innsats for å bedre situasjonen for jenter. – Med Jenteprisen ønsker vi å løfte framildsjeler og organiserte grupper som arbeider for å stoppe krenkelser mot jenter og sikre deres rett…

Færre ubehandlede saker i UNE

Utlendingsnemnda (UNE) har i løpet av de ni første månedene av 2013 bortimot halvert antall ubehandlede saker. Ved inngangen til året hadde UNE tolv tusen ubehandlede saker, og dette antallet var ved utgangen av september redusert til godt under sju tusen. Ved årsskiftet hadde UNE 12 001 ubehandlede saker, fordelt på 6437 asylsaker og 5564 andre saker. Disse…

Soldatene har bedre kunnskap om krigens folkerett

Soldater har fått bedre kunnskap om folkerett på flere områder, viser Soldatundersøkelsen 2013. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norges Røde Kors. Konklusjonen er at utvalget har generelt god kunnskap om krigens folkerett. – Krigens folkerett er dagsaktuelt. Det benyttes daglig av våre soldater i operasjoner både hjemme og ute. De blir stilt overfor vanskelige…

Økt beskyttelse av barn ved barnebortføring, i foreldretvister og barnevernsaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår lovendringer som vil gi økt vern for barn i familier med tilknytning på tvers av land. Forslaget sendes nå på høring. Høringsnotatet gjelder gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om beskyttelse av barn. Departementet foreslår at dette gjøres gjennom en egen lov (gjennomføringslov). Norske myndigheter og privatpersoner…

I care, do you?

Blindeforbundet lanserer denne uken sin nye kampanje Icare:-) sammen med flere norske artister. Visste du at det er 32 millioner mennesker som er unødvendig blinde i dag?  Grå stær er den viktigste årsaken til dette, og det er bare en enkel operasjon som skal til. Denne operasjonen koster 250 kr pr øye og kan i…

Bekjempelse av hatefulle ytringer er et felles ansvar

Utenriksminister Espen Barth Eide ledet torsdag det sjette, årlige Trygve Lie-symposiet om grunnleggende friheter på International Peace Institute i New York. Tema for årets debatt var bekjempelse av hatefulle ytringer. – Bekjempelse av hatefulle ytringer er vårt felles ansvar. Det er også et problem som angår oss alle, innledet utenriksminister Espen Barth Eide. Frank La…

Hagos fengslet i Egypt

Revolt har den siste tiden fulgt støttegruppen Abrahams venner gjennom deres arbeid for å få Abrahams bror Hagos fri fra kidnapperne i Sinaiørkenen. Det har vært en strabasiøs reise for denne gjengen,og den er enda ikke over. Tekst og bilder: Jessica Ryan Desiree Penzo forklarer at det har vært en ny utvikling i saken. Etter at…