– Vi er nå ett skritt nærmere å få på plass en løsning som sikrer at uttransporterte barn med lang oppholdstid gis mulighet til å få sin sak vurdert etter den nye bestemmelsen, som innebærer at det skal legges større vekt på barns tilknytning. Arbeidet har svært høy prioritet i departementet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Høringsfristen er 15. mai 2015. I tillegg til ordinær høring vil det bli avholdt et høringsmøte 12. mai kl. 13.00-16.00. Det vises til høringsbrevet for mer informasjon.

Forslaget har sin bakgrunn i tilleggsavtalen datert 8. april 2015 til samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om utlendingsfeltet. Forskriften skal tre i kraft før sommeren.