Salar Shadizadi ble dømt til døden for drap i 2007.

– Iran har ratifisert både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen, som forbyr henrettelse av mindreårige. Jeg oppfordrer derfor Iran til å stanse den planlagte henrettelsen og foreta en ny juridisk gjennomgang av straffeutmålingen, sier utenriksministeren.

Han har bedt ambassaden ta opp saken med myndighetene i Iran så snart det lar seg gjøre. Norge har gjentatte ganger uttrykt sterk avstand fra den omfattende praktiseringen av dødsstraff i Iran og henrettelser av mindreårige spesielt. Dødsstraff ble nylig tatt opp da Irans visepresident Massoumeh Ebtekar møtte statsminister Erna Solberg i Oslo i juni, og det var tema da Brende var i Iran i november i fjor. Regjeringen, i likhet med FN og en rekke andre land, er svært bekymret over den generelle menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Kampen mot dødsstraff er en av hovedprioriteringene i Norges menneskerettighetspolitikk. Norge tar prinsipiell avstand fra bruk av dødsstraff og arbeider internasjonalt for avskaffelse.