fbpx

Global kvikksølvavtale vedtatt

Den nye Minamata-konvensjonen om kvikksølv ble i dag vedtatt i Kumamoto, Japan.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell her sammen med regnskogguide Cleudion i Amazonas. Foto: Miljøverndepartementet

Norge var blant mange land som signerte avtalen. – Avtalen betyr mindre kvikksølv i miljøet. Kvikksølv kan blant annet påføre barn hjerneskade, og avtalen er derfor særlig viktig for å ivareta barnas helse, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Verdens land ble tidligere i år enige om en bindende global miljøavtale for å redusere bruk- og utslipp av kvikksølv. Det ble et meget godt resultat på et opprinnelig norsk initiativ. Møtet i Japan vedtok avtalen formelt og land kunne forplikte seg ved å signere konvensjonen. Ambassadør Arne Roy Walther undertegnet for Norge.

Avtalen regulerer utslipp fra gruvedrift, industri og prosesser, produkter og avfallsbehandling. Et særlig problem ligger i kvikksølvutslipp fra småskala gullgraving, som er den største enkeltkilden.

For ti år siden foreslo Norge og Sveits en bindende avtale. Det var først betydelig motstand mot ideen, men det lykkes å starte formelle forhandlinger i 2010. – Kvikksølvavtalen er en seier for et langvarig norsk engasjement, og viser at det nytter å arbeide langsiktig internasjonalt, sier Solhjell.

Tekst: regjeringen.no

Blogglistenhits

Leave a comment

Your email address will not be published.


*