fbpx

75 år siden Krystallnatten

Natten 9.-10. november er det 75 år siden det nazistiske regimet igangsatte omfattende voldshandlinger og ødeleggelser mot den jødiske befolkningen og deres eiendeler i Tyskland og Østerrike.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto. Justisdepartementet

 Krystallnatten markerte starten på den systematiske forfølgelsen av jøder og andre grupper som kort tid senere resulterte i Holocaust.   

Over seks millioner jøder ble ofre for nazistenes folkemord. Ulike minoriteter, blant annet rom, seksuelle minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne ble også gjenstand for nazistenes utryddelser og diskrimineringspolitikk.

Det er bekymringsverdig at antisemittisme eksisterer i dag, 75 år senere, både i Europa og i Norge.
– Mye tyder på at det vokser, og det må vi ta på alvor. Det er uakseptabelt at mennesker på bakgrunn av sin tro skal bli utsatt for trakassering og at de som konsekvens av dette skal føle frykt for å uttrykke sin tro og sin identitet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), og legger til:.

– Våre sterkeste virkemidler mot ekstremisme og rasisme er et effektivt lovverk, og å skape gode fellesskap for alle. Vi skal aldri akseptere fremmedhat og rasisme.

Blogglistenhits

Leave a comment

Your email address will not be published.


*