Gledelig enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria

ebeide001
Espen Barth Eide, her fra hans innlegg på Oslo Freedom Forum 2013.

– Jeg er svært glad for at FN sikkerhetsråd og OPCW endelig har lykkes i å komme frem til enighet om en robust resolusjon om bruk av kjemiske våpen i Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Resolusjonen som i dag ble vedtatt i FNs sikkerhetsråd slår fast at bruken av kjemiske våpen utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Gjennom hele denne uken har det vært intens diplomatisk aktivitet i FN for å bli enige om en felles resolusjonstekst i FNs sikkerhetsråd om Syrias kjemiske våpen. Resolusjonen slår fast at FNs generalsekretær skal rapportere regelmessig til FNs sikkerhetsråd, og at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal ha et særskilt ansvar for å kontrollere at de syriske  kjemivåpnene blir fjernet og destruert.

I forkant av beslutningen i FNs sikkerhetsråd,  kom eksekutivrådet i OPCW, der Norge er medlem, til enighet om en plan for Syrias kjemivåpen. Syria har nå ni måneder på seg til å ødelegge våpnene

– Jeg håper disse vedtakene i OPCW og FNs sikkerhetsråd vil bane vei for det konkrete arbeidet med å fjerne Syrias kjemiske våpenlagre så raskt og effektivt som mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Norge vurderer nå hvordan vi konkret kan bidra til dette arbeidet.

Norge har lenge etterlyst en robust og bindende resolusjon i FNs sikkerhetsråd om Syria-konflikten.

– Dette er et diplomatisk gjennombrudd som jeg håper blir første skritt i en politisk prosess som på sikt kan bidra til å skape fred og få slutt på de grufulle lidelsene i Syria. Borgerkrigen i Syria kan bare løses politisk, og ikke militært, sier Eide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *