40 prosent nedgang i adopsjoner

I Norge ble det gjennomført 40 prosent færre internasjonale adopsjoner i 2013 enn året før. Antall adopsjoner gjennom Adopsjonsforum gikk ned fra 131 i 2012 til bare 77 i fjor.

Barna kom fra åtte land. Colombia ble største land (20), fulgt av Chile (15), Filippinene og Kina (12 hver). Etiopia (8) var ikke lenger blant de største landene, og deretter fulgte India (4), Peru og Madagaskar (3 hver). Fra Sri Lanka og Mali kom det ingen barn.

Siden starten i 1970 har 9 245 barn fått ny familie i Norge ved hjelp av Adopsjonsforums innsats.

Det var nedgang også for de to andre foreningene. Verdens Barn formidlet kun 37 barn mot 73 året før. InorAdopt fullførte 30 adopsjoner mot 35 året før. Det totale antallet utenlandsadopsjoner i Norge gikk fra 239 i 2012 til bare 144 i fjor – det laveste tallet siden 1970-tallet.

Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg siden 1970.

Norden og verden
En nordisk oversikt viser at omtrent samme tendens som Norge. I gjennomsnitt falt adopsjonene i de nordiske landene med over 27 prosent fra 2012 til 2013.

En av de svenske organisasjonene har besluttet å avvikle sin adopsjonsformidling i løpet av 2014, da antallet adopsjoner er blitt for lavt til at foreningen klarer å fortsette.

Nedgangen ser også ut til å være stor i Danmark, der det har vært stor turbulens på adopsjonsfeltet det siste året – særlig i etterkant av to kontroversielle saker fra Etiopia, og etter at det ble avslørt pengerot i den største foreningen.

Tallene for hele verden blir neppe klare før over sommeren, men de vil sannsynligvis vise samme tendens.

Kjønnsfordeling
Av barna som ble adoptert gjennom Adopsjonsforum i fjor, var 52 prosent gutter og 48 prosent jenter. Tiden da jenter var i stort flertall opphørte rundt 2008-2009 i takt med at antall adopsjoner fra Kina gikk ned. I fjor var det for andre år på rad et flertall gutter som ble adoptert fra Kina (8 av 12) og det var samme fordeling fra Filippinene. Inda er et unntak, derfra kom det kun jenter. For andre land er kjønnsfordelingen nokså jevn, eller så er adopsjonstallene for små til å vise en tendens.

«Gjennomsnittsbarnet» var to-tre år
Barnas gjennomsnittsalder økte noe i fjor:

26 prosent av barna var 4 år eller eldre ved ankomst til Norge – en liten økning fra året før.

14 prosent var mellom 3 og 4 år – litt økning fra året før.

21 prosent var mellom 2 og 3 år – en liten nedgang av andelen året før.

39 prosent av barna var under 2 år ved ankomsten – omtrent som før.

«Gjennomsnittsbarnet» var i Adopsjonsforum for noen år siden under to år, men har de siste to årene vært mellom to og tre år ved ankomst til Norge.

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Deres utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom bistandsavdelingen Bistand for barn, støtter de også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *