1 av 13 kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsler i Nord Kivu, DR Kongo

DR Kongo er blant de land i verden som det er farligst å leve i som kvinne. I den urolige østlige delen av DRC er dødelighet i forbindelse med svangerskap og fødsler opp i 1 av 13. I tillegg viser tall fra FN at det i de samme områdene er 50 % sjanse for en kvinne å bli krigsvoldtatt i løpet av livet. Skremmende tall fra en land med store humanitære utfordringer.

Kvinner og barns helse er et satsningsområde innen norsk bistand. Med 18 millioner kroner gjøres det nå et betydelig løft for å bedre helsesituasjonen i Nord Kivu. 25 helsestasjoner vil med dette rustes opp med egne fødselsrom, helsepersonell på stasjonene får opplæring ved Kyeshero Hospital og 2 mobile enheter blir operative i distriktene. Samlet vil dette redde mange tusen liv hvert år.

JOIN good forces har gjennom 20 år arbeidet for å hjelpe krigsvoldtatte kvinner og er i dag blant de største norske aktørene i Nord Kivu. I 2012 åpnet organisasjonen et spesialsykehus til 54 millioner kroner med 300 senger for voldtatte kvinner. Dette skjedde samtidig som geriljahæren M23 inntok Goma. Krigshandlingene medførte at store flyktninggrupper kom i bevegelse i området. JOIN mottok raskt over 7 millioner kroner i støtte fra NORAD til et omfattende hjelpearbeid blant internflyktningene. NORAD utvidet denne uken med ytterligere 1,2 millioner kroner til dette nødhjelpsarbeidet.

Foto: JOIN good forces

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *